Markbranden på Långgarn

God fortsättning på 2019 önskar Dalarös egen räddningsstyrka, en av många enheter i Södertörns brandförsvarsförbund. Vi gör som vanligt en återblick på året som har gått, för att se vad vi har åstadkommit. Men först en titt på vädret. Årsmedeltemperaturen i landet var den åttonde högsta sedan 2016 (mätserie från 1961.) Men framför allt kommer vi att minnas juli och augusti med besvärlig torka. Det blev många och stora skogsbränder i Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Norrland bland annat. (Skogsbränder 2018). Grundvattennivåerna rörde sig 2018 mellan ”under det normala” till ”mycket under det normala”, i både de stora och små magasinen i Svealand. SMHI har sammanfattat det i sin väderkrönika för mer detaljer.

Dalaröstyrkan larmades exakt 50 gånger under året. Men antalet uppdrag har varit något fler om man räknar in arbetet med att återställa på vissa skadeplatser. Det är betydligt högre än medelvärdet på 31 och medianen på 28 insatser per år (mätserie sedan 1971). Vi ser en långsiktig trend som visar att Dalarös räddningsstyrka används mer. Drygt varannan utryckning handlade om brand 2018.

Trafikolycka och väg

Det var fler trafikolyckor på väg detta år men inga sjökollisioner. Totalt 8 incidenter där den största skedde 17 december med Buss 839, med flera barn och vuxna skadade. Vi hade en kollision mellan två bilar med plåtskador som följd vid kyrkogården och resten avåkningar med olika resultat. Två av bilarna kolliderade med berg men utan allvarligare personskador. En olycka såg riktigt otäck ut vid framkomst och föraren var alldeles rödfärgad i ansiktet. Men blodet visade sig vara femtiotalet kartonger med jordgubbar som farit omkring vid dikeskörningen.

När vi ändå pratar om väg så minns vi året 2018 som ett enda långt vägarbete, för att få Odinsvägens trottoarbygge klart. Mesta delen av året har vägen varit en dammig grusväg med begränsad framkomlighet och periodvis bara en fil. Flera gånger har tillfart och utfart till brandstationen grävts av, utan att vi har blivit informerade om detta. Det var dock inga insatser som försenades menligt. Även Baldersvägen har varit oannonserat blockerad under färdigställandet av Lyngsåsaområdet, men då under betydligt kortare tid.

Sjukvård

Ett bärhjälpsuppdrag och resten SALSA-larm. Fem larm är över genomsnittet för ett år. SALSA betyder att det handlar om DHLR och hjärtstopp.

Automatlarm

Året bjöd på ett genomsnittligt antal automatlarm. Tre larm är normalt. Men då ska sägas att vissa larm dagtid inte går till vår styrka, utan hanteras av Haninge enbart.

Andra larm och uppdrag

Antalet djurlivräddningar ökade dramatiskt detta år. Men det var egentligen inte så farligt. Det var nämligen samma rådjursfamilj som försökte korsa kanalen över isen tre olika gånger.

Under sommaren hjälpte dalaröstyrkan förbundet med att transportera brandsäkerhetskontrollanter till öarna runt Dalarö. De har genomfört normal sexårskontroll av skorsten, tak och andra säkerhetsaspekter gällande eldningsutrustning hos fastighetsägarna. Alla brandmän i Sverige var eftertraktade under sommaren och även vi fick flera erbjudanden om att åka upp till Dalarna och hjälpa till med de stora bränder som pågick där. Vi hade dock ganska fullt upp med vår sommarberedskap. Andra styrkor har kunnat stå till tjänst med detta medan vi har passat på hemmaplan istället. Men vi åkte på en långboll till Gnesta, när kommunen där behövde hjälp med avlösning.

Markbrand
Branden på Långarn startade med en tömd grill i strandbrynet.

Bränder 

Det extrema brandriskläget gav naturligtvis utdelning i antalet larm. Men det kunde ändå ha varit värre. Men nog var vi på helspänn hela sommaren allt. Av 26 larm var 14 markbränder, 2 eldningar, 5 brand i byggnad, en förmodad båtbrand och en anlagd fordonsbrand som spred sig till ett uthus. Fordonsbränder hade vi färre än genomsnittet i år. Tyvärr har året inneburit några allvarligare bränder i hus som slutat med förstörelse. En villa på Skärkarlshöjden förstördes av rök och brand i tak och två mindre sommarhus brann ned till grunden på Röudd på Smådalarö. Men i båda dessa fall har Dalarös brandstyrka visat sig mycket viktiga i inledningsskedet och vi har räddat betydande värden på omkringliggande hus i tät bebyggelse. Ett flerfamiljshus med en allvarlig brand i källare och vägg säkrades snabbt. Betydande rökskador är tråkiga, men ett bättre alternativ än utvecklad brand. Vi har klarat av minst två rejäla markbränder som har hotat fritidshus på Gålö och Nämdö Björkskär. Vår största markbrand var på Långgarn syd Gålö, med 10 000 m2 väldigt kuperad terräng som var en utmaning att släcka. Startade med en uttömd grill. Här ser du hur mycket slang som gick åt. Varje kassett eller rulle innehåller 25 meter.

Slangar i retur
Större delen av de slangar och kopplingar som användes. tre olika pumpar användes under insatsen.

Personal

Styrkan har minskat med en person under året. Vi har möjlighet att vara 20 personal, och det innebär att vi har ett rekryteringsbehov med endast är 15 aktiva i skrivande stund. Även under 2018 har Haninge brandvärn stöttat upp under sommarjouren. Den som är nyfiken på vad som krävs för att bli brandman hänvisar vi till vår hemsida (Jobba hos oss).

Utbildning och utrustning

Ordinarie övningar har hållits i egen regi varje månad. Vi har besökt Räddnings Centralen (RC) Lindvreten i december för att uppdatera oss i hur larmkedjan fungerar och vad som är under utveckling. Ny utlarmningsteknik är på gång nästa år fick vi reda på. Övningsverksamheten har genomförts som vanligt. Tio månadsövningar och två helgövningar på Botkyrka och vår sedvanliga isövning i februari.  Våra fordon är samma gamla vanliga. Det konstaterade säkert sällskapet som besökte Dalarö brandstation i september. Svensk Utryckningsfordonsförening kom på besök i stort antal och fotograferade både 4610 och 464. De fotograferar alla brandbilar i hela landet. Nya hjälmar och namnbrickor är ett exempel på förbättringar i vår utrustning. Sjukvårdsväskan är helt utbytt. Den innehåller syrgas, har ABC-fackindelning och är bärbar på ryggen. Brandbåten har fått uppdaterat elsystem efter att vi hittade ett fel som gäckat oss en tid. Även sjökortsplottern är uppdaterad och i bättre skick.

Nya utmaningar, ny teknik och förhoppningsvis nya aspiranter till styrkan är vad vi önskar oss av 2019. En sak till. Vi önskar att de viktigaste personerna för att undvika olyckor och bränder får ett säkert år, och att de ser över sin säkerhetsutrustning och kunskap hemma. Vi talar om dig, medborgare! Du gör oftast första insatsen.

God fortsättning!

Dalarö brandvärn, 2018-01-07                                       Årskrönika 2018                                Redaktör: Andreas Bielsten

God fortsättning på 2017 önskar Dalarös egen räddningsstyrka. Vi gör som vanligt en återblick på året som gått för att se vad vi har åstadkommit. Hur var året 2016 vädermässigt? Ja för den som är extra intresserad har SMHI sammanfattat det i sin väderkrönika. En kall start men ändå ett varmt år, med rekordtemperaturer i juli och augusti i landet. Eldningsförbud rådde periodvis på Södertörn. Vårt geografiska område bjuder alltid på relativt många soltimmar och lite nederbörd. Så torra markskikt på öar och i skogar märkte vi av. Tidig snö i november gav många knäckta trädgrenar och halka, men inte något arbete för oss.

 

Dalaröstyrkan larmades 38 gånger under året, vilket är tydligt högre än medelvärdet på 30, och medianen på 27 insatser per år (mätserie sedan 1971). Vi ser alltså en långsiktig trend som visar att Dalarös räddningsstyrka används mer. Varannan utryckning handlade om brand 2016

 

Dalarö brandvärns årskrönika 2015

 

 

 

Författare: Andreas Bielsten

 

God fortsättning på det nya året önskar Dalarös räddningsstyrka. Det är dags att kolla i backspegeln för att se hur 2015 berörde oss på olika sätt. Först brukar vi börja med en liten väderresumé, för att påminna oss om hur brandrisken i skog och mark låg till. Mild vinter, tidig vår men relativt riklig nederbörd. Kall start på sommaren och varm avslutning. Hösten bjöd på variation men avslutades med rekordvärme. Men under december bjöds det på en hel del halka, även om det var snöfritt ända till mellandagarna. Summa summarum ganska lagom väder och låg brandrisk mest.

 

 Observera att diagramrubriken är fel. Det är 2015 års insatser i underlaget.

Insatser kopplade till brand

 

Bränderna utgjorde lite mer än en tredjedel av våra insatser detta år. Några små markbränder hade vi och tyvärr en större, med tråkig utgång för närliggande byggnad. Ett garage brann ned till grunden på Smådalarö i april. En markbrand hindrades väster om Amerikaberget en torr blåsig sommardag i augusti, i ett inte helt ofarligt läge. En kväll i september var vi första styrka på plats när ett större sommarhus på Stenholmen/Korsholmen brann ned till grunden. Huset var övertänt vid ankomst ska sägas, men risken för spridning på en torr ö är inte obetydlig. Helt släckt blev det först dagen efter.

Insatsfrekvens fördelat på år. Mätvärdena börjar från 1971. Då bildades Haninge kommun och Dalarö brandkår införlivades i den nya kommunala brandkåren.

Så har året 2014 tagit slut. Som vanligt gör vi en resumé över vårt arbete och jämför med statistik från tidigare år. Först brukar vi titta på vädret, eftersom det i hög grad påverkar vilka insatser som behövs. Vissa olyckor är mindre beroende av väder, som t.ex. brand i byggnad, sjukvårdslarm, viltolyckor och automatlarm. Däremot blir stapeln för bränder högre vid torrperioder och antalet markbränder, vattenlivräddningar och eftersök ökar. Under vinterhalvåret kan antalet trafikolyckor öka med dålig sikt och halt väglag.

Hur var då 2014? Ett varmt år med avseende på medeltemperaturen. Riktig meterologisk vinter inträffade först när året hade tagit slut. Men om vi tar det från början så fick vi en mild vinter, men med riklig nederbörd. Våren var varm i slutet på maj och därpå kom en kall midsommar, vilket inte förvånar en luttrad svensk. Sedan så blev det ganska varmt under sommaren, och vi minns då särskilt att den extrema skogsbranden i Västmanland bröt ut den 31 juli. När hösten kom blev det kyligare snabbt och nederbördsmängderna var rikliga därefter. Soltimmarna blev få under november och december.  SMHI - Väderkrönika

Antalet bränder är mycket lågt med tanke på förutsättningarna. Många av insatserna som finns i stapeln bränder är inte alls mark eller skogsbränder. En knapp fjärdedel av bränderna handlar om mark och skog. Det är nog snarare tur än skicklighet att bränderna inte hamnade i vårt distrikt. Stockholms brandförsvar hade fullt upp i Nämdö skärgård och där hjälpte vi till. Den allvarligaste branden i den här kategorin var det brinnande trädet mitt i byn, som gränsar till en restaurang. Ett envist, gammalt och svårsläckt träd, som troligtvis innehöll en myrstack. Tack vare observanta medborgare så utvecklades inte branden längre än att vi kunde få stopp på den. Men med det geografiska läget så är det ingen önskesituation för någon som minns bageribranden senast. Den sista branden flammade dessutom upp mitt i natten och spred sig till glasskiosken bredvid. Annars var det mycket el- och fordonsbränder. Inga byggnadsbränder i Dalarö men några stycken ute på öarna.

Automatlarmen var få, vilket tyder på att anläggningarna sköts bra av fastighetsägarna.

Sjukvårdslarmen låg på en högst normal nivå runt 10%.

Trafikolyckorna ökade däremot detta år. Det kan troligtvis förklaras med att andelen viltolyckor var lite högre. Dålig sikt, mycket mörker och regn fungerar tyvärr dåligt ihop med relativt hög hastighet och dålig avståndshållning. Det är i mörker, skymning och vid halt väglag som olyckorna sker. Vildsvinen står för en fjärdedel av trafikincidenterna, beroende på vem man lägger ansvaret. Frågan är om fler trafikkameror hjälper mot viltolyckor? Den vägsträcka som är mest drabbad är mellan Sandemars gård fram till fågelskådarparkeringen. Grisarna passerar på flera ställen mellan sjösidan och skogssidan över åkrarna. Området runt Gålö Lanthandel, där hastiga vänstersvängar eller fotgängare utan reflexer kan utgöra faror i trafiken, är ett annat vägavsnitt som är drabbat.

En av trafikolyckorna döljer sig dessutom i stapeln för vattenlivräddning. En bil gick över kajkanten på Hotellbryggan i slutet på april. Personen kom dock upp ur vattnet samtidigt som vi hade kommit på plats. Den andra olyckan handlade om en person i vattnet utanför Ornö som vi senare fick motbud på.

Det totala antalet larm var relativt genomsnittligt. Dalarö brandvärn deltog i 30 insatser. Men egentligen var antalet insatser lägre än vanligt, om man relaterar till väderförhållanden. Inga dödsolyckor har inträffat och inga boningshus har brunnit upp under 2014 på Dalarö. Men utan vår närvaro hade det kunnat sett sämre ut.

Styrkan har utbildat sig inom sjukvård som vanligt, speciellt med inriktning HLR för spädbarn. Vi har under året gått över till systemet RAKEL. Det är ett radiosystem som används av de flesta myndigheter och företag som jobbar med säkerhet och livräddning. Vi har även haft en säkerhetsgenomgång med vaktbolaget på Rosenön för att se hur vi kan samarbeta om det sker en olycka. Det är en stor tillfällig arbetsplats med hög risk för både brand och olyckor, som alla byggen är. Vi har fått två nya medarbetare i styrkan under året. Så Dalarö brandvärn är bra rustade för ett säkert 2015.

God fortsättning alla medborgare och ring 112 om du ser fara för liv eller större egendom.

Andreas Bielsten, Dalarö brandvärn