Markbranden på Långgarn

God fortsättning på 2019 önskar Dalarös egen räddningsstyrka, en av många enheter i Södertörns brandförsvarsförbund. Vi gör som vanligt en återblick på året som har gått, för att se vad vi har åstadkommit. Men först en titt på vädret. Årsmedeltemperaturen i landet var den åttonde högsta sedan 2016 (mätserie från 1961.) Men framför allt kommer vi att minnas juli och augusti med besvärlig torka. Det blev många och stora skogsbränder i Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Norrland bland annat. (Skogsbränder 2018). Grundvattennivåerna rörde sig 2018 mellan ”under det normala” till ”mycket under det normala”, i både de stora och små magasinen i Svealand. SMHI har sammanfattat det i sin väderkrönika för mer detaljer.

Dalaröstyrkan larmades exakt 50 gånger under året. Men antalet uppdrag har varit något fler om man räknar in arbetet med att återställa på vissa skadeplatser. Det är betydligt högre än medelvärdet på 31 och medianen på 28 insatser per år (mätserie sedan 1971). Vi ser en långsiktig trend som visar att Dalarös räddningsstyrka används mer. Drygt varannan utryckning handlade om brand 2018.

Trafikolycka och väg

Det var fler trafikolyckor på väg detta år men inga sjökollisioner. Totalt 8 incidenter där den största skedde 17 december med Buss 839, med flera barn och vuxna skadade. Vi hade en kollision mellan två bilar med plåtskador som följd vid kyrkogården och resten avåkningar med olika resultat. Två av bilarna kolliderade med berg men utan allvarligare personskador. En olycka såg riktigt otäck ut vid framkomst och föraren var alldeles rödfärgad i ansiktet. Men blodet visade sig vara femtiotalet kartonger med jordgubbar som farit omkring vid dikeskörningen.

När vi ändå pratar om väg så minns vi året 2018 som ett enda långt vägarbete, för att få Odinsvägens trottoarbygge klart. Mesta delen av året har vägen varit en dammig grusväg med begränsad framkomlighet och periodvis bara en fil. Flera gånger har tillfart och utfart till brandstationen grävts av, utan att vi har blivit informerade om detta. Det var dock inga insatser som försenades menligt. Även Baldersvägen har varit oannonserat blockerad under färdigställandet av Lyngsåsaområdet, men då under betydligt kortare tid.

Sjukvård

Ett bärhjälpsuppdrag och resten SALSA-larm. Fem larm är över genomsnittet för ett år. SALSA betyder att det handlar om DHLR och hjärtstopp.

Automatlarm

Året bjöd på ett genomsnittligt antal automatlarm. Tre larm är normalt. Men då ska sägas att vissa larm dagtid inte går till vår styrka, utan hanteras av Haninge enbart.

Andra larm och uppdrag

Antalet djurlivräddningar ökade dramatiskt detta år. Men det var egentligen inte så farligt. Det var nämligen samma rådjursfamilj som försökte korsa kanalen över isen tre olika gånger.

Under sommaren hjälpte dalaröstyrkan förbundet med att transportera brandsäkerhetskontrollanter till öarna runt Dalarö. De har genomfört normal sexårskontroll av skorsten, tak och andra säkerhetsaspekter gällande eldningsutrustning hos fastighetsägarna. Alla brandmän i Sverige var eftertraktade under sommaren och även vi fick flera erbjudanden om att åka upp till Dalarna och hjälpa till med de stora bränder som pågick där. Vi hade dock ganska fullt upp med vår sommarberedskap. Andra styrkor har kunnat stå till tjänst med detta medan vi har passat på hemmaplan istället. Men vi åkte på en långboll till Gnesta, när kommunen där behövde hjälp med avlösning.

Markbrand
Branden på Långarn startade med en tömd grill i strandbrynet.

Bränder 

Det extrema brandriskläget gav naturligtvis utdelning i antalet larm. Men det kunde ändå ha varit värre. Men nog var vi på helspänn hela sommaren allt. Av 26 larm var 14 markbränder, 2 eldningar, 5 brand i byggnad, en förmodad båtbrand och en anlagd fordonsbrand som spred sig till ett uthus. Fordonsbränder hade vi färre än genomsnittet i år. Tyvärr har året inneburit några allvarligare bränder i hus som slutat med förstörelse. En villa på Skärkarlshöjden förstördes av rök och brand i tak och två mindre sommarhus brann ned till grunden på Röudd på Smådalarö. Men i båda dessa fall har Dalarös brandstyrka visat sig mycket viktiga i inledningsskedet och vi har räddat betydande värden på omkringliggande hus i tät bebyggelse. Ett flerfamiljshus med en allvarlig brand i källare och vägg säkrades snabbt. Betydande rökskador är tråkiga, men ett bättre alternativ än utvecklad brand. Vi har klarat av minst två rejäla markbränder som har hotat fritidshus på Gålö och Nämdö Björkskär. Vår största markbrand var på Långgarn syd Gålö, med 10 000 m2 väldigt kuperad terräng som var en utmaning att släcka. Startade med en uttömd grill. Här ser du hur mycket slang som gick åt. Varje kassett eller rulle innehåller 25 meter.

Slangar i retur
Större delen av de slangar och kopplingar som användes. tre olika pumpar användes under insatsen.

Personal

Styrkan har minskat med en person under året. Vi har möjlighet att vara 20 personal, och det innebär att vi har ett rekryteringsbehov med endast är 15 aktiva i skrivande stund. Även under 2018 har Haninge brandvärn stöttat upp under sommarjouren. Den som är nyfiken på vad som krävs för att bli brandman hänvisar vi till vår hemsida (Jobba hos oss).

Utbildning och utrustning

Ordinarie övningar har hållits i egen regi varje månad. Vi har besökt Räddnings Centralen (RC) Lindvreten i december för att uppdatera oss i hur larmkedjan fungerar och vad som är under utveckling. Ny utlarmningsteknik är på gång nästa år fick vi reda på. Övningsverksamheten har genomförts som vanligt. Tio månadsövningar och två helgövningar på Botkyrka och vår sedvanliga isövning i februari.  Våra fordon är samma gamla vanliga. Det konstaterade säkert sällskapet som besökte Dalarö brandstation i september. Svensk Utryckningsfordonsförening kom på besök i stort antal och fotograferade både 4610 och 464. De fotograferar alla brandbilar i hela landet. Nya hjälmar och namnbrickor är ett exempel på förbättringar i vår utrustning. Sjukvårdsväskan är helt utbytt. Den innehåller syrgas, har ABC-fackindelning och är bärbar på ryggen. Brandbåten har fått uppdaterat elsystem efter att vi hittade ett fel som gäckat oss en tid. Även sjökortsplottern är uppdaterad och i bättre skick.

Nya utmaningar, ny teknik och förhoppningsvis nya aspiranter till styrkan är vad vi önskar oss av 2019. En sak till. Vi önskar att de viktigaste personerna för att undvika olyckor och bränder får ett säkert år, och att de ser över sin säkerhetsutrustning och kunskap hemma. Vi talar om dig, medborgare! Du gör oftast första insatsen.

God fortsättning!

Dalarö brandvärn, 2018-01-07                                       Årskrönika 2018                                Redaktör: Andreas Bielsten