Södertörns Brandförsvarsförbund

växel:  08-721 22 00.

 

 

Vid nödläge - ring alltid 112. (Fara för liv eller stor egendom)

För rådgivning om brandskydd och brandsäkerhet
ring vår växel på telefonnummer: 08-721 22 00.

För information om pågående händelser, ring vår växel på telefonnummer: 08-721 22 00.

Vill du ställa en fråga specifikt till Dalarö brandvärn så talar du om det så blir du hänvisad till rätt person genom växeln.