2017-01-04  Onsdag 06:24

Odinsvägen 1, Dalarö skärgårdsservice (Macken)

Under kraftiga ostliga vindar hade de två bränslepontonerna vid macken kantrat och tagit in vatten. Den inre pontonen låg ordentligt under vatten i nivå med bränslepumparna i startläget. Yttersta pontonen länsades först från Dalarös båt. SBFF:s fartyg Mareld kallades in för att klara av lyftet av den inre pontonen. Tillsammans med lokal dykare och ett assisterande fartyg kopplades två sling som rätade upp den inre pontonen tillräckligt för att den skulle gå att länsa. SSRS Björn Christer assisterade genom att hjälpa till att skapa lä. Insatsen gick bra och båda pontonerna klarade sig utan skador på kättingar eller andra anslutningar. Inget bränsle läckte ut. Personalen på Dalarö skärgårdsservice fanns på plats hela tiden och samverkade till en god insats.

Medelvindstyrkan under morgontimmarna låg mellan 20 och 25 m/s och medelvattenståndet ökade snabbt till 60 cm över normalt. Detta gjorde att vattentrycket på pontonbryggan blev extra stort. På bilden har yttre pontonen räddats genom länsning av flytkropparna. av Dalarös båt B469. Vinden riktning vred till vår fördel under insatsen.

Foto: Andreas Bielsten