Dalarö brandvärn växlar återigen upp beredskapen till deltidsjour dygnet runt. Det betyder att vi dessutom är avlönade för jourtimmar. Under vinterhalvåret är visserligen beredskapen god men frivillig.